Kontakt


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020 jest realizowany przez Gminę Wojnicz. W sprawach związanych z programem prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wojniczu.

Rynek 1
32-830 Wojnicz

tel. 14 6790 – 108
fax 14 6790 – 100

um@wojnicz.pl
www.wojnicz.pl

ueszary800